Algemene voorwaarden gelden voor alle activiteiten van en door Sport en dansschool SDM:

Lees Privacyverklaring
 • Één ieder sport op zijn of haar eigen risico;
 • SDM of haar docenten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, materiële schade of ongelukken in en om één van de SDM leslocaties of tijdens een van de SDM evenementen;
 • Men dient vijf minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn;
 • Bij te weinig deelname kunnen groepen komen te vervallen of worden samengevoegd;
 • SDM behoudt zich het recht voor om gedurende het seizoen roosterwijzigingen door te voeren;
 • Nieuwe geïnteresseerden zijn van harte welkom en hebben recht op een vrijblijvende gratis proefles;
 • Het dragen van sportkleding tijdens de lessen is verplicht;
 • Gedurende de schoolvakanties en tijdens zon- en feestdagen zijn er geen lessen;
 • Het eerste incasso treedt de eerstvolgende maand in werking (incasso gaat 10 keer per seizoen);
 • Wanneer de verschuldigde bedragen niet tijdig door SDM worden ontvangen, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of stornering om welke reden dan ook, wordt u erop geattendeerd om het openstaande bedrag zelf –  binnen een betalingstermijn – over te maken. Mislukt deze betaling om welke reden dan ook, dan wordt u niet toegelaten bij de lessen (tot de betaling is voldaan) en brengen wij een bedrag van € 7,50 extra aan administratiekosten in rekening;
 • Eenmalige administratiekosten bedragen 10 euro en worden met het eerste incasso afgeschreven;
 • Opzeggen of het wijzigingen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren. SDM hanteert één volledige kalendermaand opzegtermijn. Je ontvangt van ons altijd een bevestiging van uitschrijving, bewaar deze dus goed. Zeg je 30 januari op? Dan is februari de laatste kalendermaand die je betaalt. Zeg je 3 februari op, dan is maart de laatste kalendermaand die je betaalt;
 • Foto’s en filmopnames gemaakt tijdens lessen en/of evenementen kunnen worden gebruikt voor en door SDM (denk hierbij bijvoorbeeld aan onze sociale media- kanalen of website). De copyright van deze foto’s en opnames berust geheel bij SDM, er kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Mocht je om wat voor reden dan ook graag willen dat een leerling niet (langer) op deze beelden zichtbaar is, neem dan contact met ons op om te overleggen;
 • Met jouw email-adres(sen) word je automatisch aangemeld voor onze nieuwsbrief. Je kunt je hier zelf voor uitschrijven;
 • Als je een proefles aanvraagt of als je bij ons inschrijft, dan maken we automatisch een account voor je aan in MijnSDM: een digitaal platform waar al jouw persoonlijke informatie en documenten van en voor SDM overzichtelijk verzameld zijn. Het is een online tool, waarbij je als lid (of toekomstig lid) eenvoudig toegang krijgt tot je rooster, lessen en andere belangrijke informatie die met SDM te maken hebben. Ook biedt het de mogelijkheid om je gegevens up-to-date te houden. Lees meer over MijnSDM;
 • Lees hier meer over ons ‘privacybeleid

Rekeningnummer: NL61 RABO 0136.9697.47  (Sport en dansschool SDM)
KvK: 62271652

Tarieven Inschrijfformulier GRATIS PROEFLES