Delen:

Facebook
WhatsApp

Privacy statement

Beste bezoeker,

Wij hebben deze Privacyverklaring opgesteld om u duidelijk te maken dat wij de privacy van alle persoonsgegevens waarmee we binnen Sport- en dansschool SDM in aanraking komen zeer serieus nemen. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Sport- en dansschool SDM. In deze verklaring willen we u goed informeren over ons privacybeleid. Als u vragen hebt of meer informatie wilt, neem dan contact op: info@s-d-m.nl.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Uitvoering van overeenkomsten
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van lidmaatschapsovereenkomsten en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende administratieactiviteiten. Hiervoor verwerken we uw naam, telefoonnummer, emailadres, geslacht, financiële gegevens en uw geboortedatum.

Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst of het sluiten of afwikkelen daarvan. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig is om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen wij deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@s-d-m.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen en aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Wij gebruiken deze gegevens onder de grondslag overeenkomst. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Nieuwsbrief
U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierdoor ontvangt u tien keer per jaar een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen en blijft u op de hoogte van producten, diensten en aanbiedingen van Sport- en dansschool SDM. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Mijn SDM
MijnSDM is een digitaal platform waar al uw persoonlijke informatie en documenten van en voor SDM overzichtelijk verzameld zijn. Het is een online tool, waarbij u als lid eenvoudig toegang krijgt tot uw rooster, lessen en andere belangrijke informatie die met SDM te maken hebben. Ook biedt het de mogelijkheid om uw gegevens up-to-date te houden. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u toegang te kunnen verlenen tot deze service.

Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst of het sluiten of afwikkelen daarvan. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig is om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen (derden)
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Wij delen uw persoonsgegevens met onze systeembeheerder en administratiekantoor om onze diensten optimaal te kunnen verlenen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sport- en dansschool SDM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Social media buttons
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, Twitter en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter en Instagram zelf. Deze knoppen worden actief indien u daarop klikt.

Leest u de privacyverklaring van FacebookTwitter  en Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

GEBRUIK VAN COOKIES

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat wordt opgeslagen, zodat u herkend kunt worden.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Voor dit doel worden cookies geplaatst. Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Onder meer wordt het IP-adres gepseudonimiseerd voordat dit gegeven wordt verzonden aan Google. Daarnaast hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en het is Google daarbij niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere Google diensten in te zetten. De maximale bewaartermijn van de cookies die middels deze dienst worden gebruikt is door ons ingesteld op 26 maanden. Dit betekent dat na afloop van deze termijn de gegevens niet meer kunnen worden uitgelezen.

De verwerking van jouw persoonsgegevens via Google Analytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om algemene statistieken van onze websitebezoekers te verkrijgen. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Zie hier voor meer informatie over de opt-out regeling van Google.

BEVEILIGING
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij werken zoveel mogelijk digitaal: oude papieren gaan door de shredder en digitale documenten zijn beveiligd.

KLACHTEN – AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
Sport- en dansschool SDM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze Privacyverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
Ook beschikt u zelf over de mogelijkheid om uw gegevens te wijzigen in uw Mijn SDM account.

Onder de AVG heeft u verder de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
  • het laten corrigeren van fouten;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • intrekken van toestemming;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Mocht u daar gebruik van willen maken, let dan op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Sport- en dansschool SDM
Hoornweg 46
9363 EH Marum
info@s-d-m.nl

tel. (06) 40 75 92 51 (SDM algemeen)
KVK: 62271652

Nieuws

SDM EINDSHOW 2024 | HET LAND VAN MAGIE

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 juli 2024 organiseren we de SDM eindshows in het MartiniPlaza-theater van Groningen. De lesgroepen worden verdeeld over drie shows. Check in de planning in dit bericht ook de data voor de doorloop en generale repetitie.

Lees meer >

Dreumesdans in de Wilp

Woensdag 6 maart start Sport- en dansschool SDM (bij voldoende opgave) weer met een nieuwe serie dreumesdans o.l.v. docenten Chayenne en Sabine in Bakkeveen. We gaan wederom werken met één groep waar dus leerlingen van 1.5 – 3 jaar in kunnen meedoen (samen met 1 ouder/verzorger).

Lees meer >

SDM Wedstrijd /NNKS Leek 2024

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 februari 2024 organiseren wij weer danswedstrijden in Sportcentrum Leek. Wanneer je danst bij SDM doe je sowieso (ongeacht niveau en leeftijd) mee aan dit evenement! Een leuk moment om met je lesgroep naar toe te werken.

Lees meer >