Bekijk lesrooster Bekijk tarieven Privacyverklaring

Let op: opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren. U kunt dus NIET uw lidmaatschap via dit onderstaande formulier opzeggen.

S.V.P. per lid invullen! Ook als er meerdere gezinsleden van één gezin sporten. Ondergetekende geeft hierbij -tot schriftelijke wederopzegging- machtiging aan sport-en dansschool SDM om van zijn/haar (giro) rekening per maand de contributie te incasseren. Rekeningnummer:  NL61 RABO 0136.9697.47  (Sport en dansschool SDM). Er wordt geïncasseerd aan het einde van iedere maand. Voorbeeld: eind september betaal je de contributie over de maand september.

Eenmalige administratiekosten bedragen €10,- (wordt met het 1e incasso afgeschreven).

Bezig met versturen
Gratis proefles